About Us

Aspiration Training is a specialist training provider with a single focus in the care sector, health and social, child care and dental nursing.

The business has been operating for about 20 years and supports customers both in its original market of South Wales, West Midlands and the South West.

The business employs c.70 employees, currently supports c.1200 learners and, beyond its principal contracts with the Welsh Assembly Government, the European Social Fund and the Skills Funding Agency. The business also has a number of commercial contracts with local employers. The company supports learners to achieve apprenticeship programmes, as well as QCF certificates and diplomas.

Our achievements are as follows:

  • Over 85% learner achievement
  • Unsurpassed learner support – every learner is visited monthly
  • Nominated ‘best practice’ for learner involvement by Estyn
  • Sunday Times ‘best companies’ award
  • Investors in People Gold Award
Mae Aspiration Training yn ddarparwr hyfforddiant arbenigol, sy’n canolbwyntio’n llwyr ar y sector gofal, iechyd a chymdeithas, a gofal plant.

Mae’r busnes wedi bod yn gweithredu ers tua 20 mlynedd, ac fe gefnoga gwsmeriaid yn ei farchnad wreiddiol yn ne Cymru, gorllewin Canolbarth Lloegr a de orllewin Lloegr.

Mae’r busnes yn cyflogi tua 70 o weithwyr, yn cefnogi tua 1200 o ddysgwyr ar hyn o bryd, a’r tu hwnt i’w brif gontractau gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau, mae ganddo nifer o gontractau masnachol gyda chyflogwyr lleol. Mae’r cwmni’n cefnogi dysgwyr i gyflawni rhaglenni prentisiaeth, yn ogystal â thystysgrifau a diplomâu FfCCh.

Dyma rhai o’n llwyddiannau:

  • Dros 85% llwyddiant dysgwyr
  • Cymorth i ddysgwyr – ymweliad misol i bawb
  • ‘Arfer gorau’ am ymrwymiad dysgwyr gan Estyn
  • Gwobr ‘best companies’ y ‘Sunday Times’
  • Aur Buddsoddwyr mewn Pobl