• Childcare
  • Health & Social Care
  • Dental Nursing

Learners

Are you looking to develop your skills and knowledge?

Employers

Are you looking to develop the skills of your employees?

Courses

Are you looking for the right courses to succeed?

Aspiration Training is a specialist training provider with a single focus in the care sector, health and social and child care.

The business has been operating for about 20 years and supports customers both in its original market of South Wales, West Midlands and the South West.

The business employs c.70 employees, currently supports c.1200 learners and, beyond its principal contracts with the Welsh Assembly Government and Skills Funding Agency, has a number of commercial contracts with local employers. The company supports learners to achieve apprenticeship programmes, as well as QCF certificates and diplomas.

Learn More

Mae Aspiration Training yn ddarparwr hyfforddiant arbenigol, sy’n canolbwyntio’n llwyr ar y sector gofal, iechyd a chymdeithas, a gofal plant.

Mae’r busnes wedi bod yn gweithredu ers tua 20 mlynedd, ac fe gefnoga gwsmeriaid yn ei farchnad wreiddiol yn ne Cymru, gorllewin Canolbarth Lloegr a de orllewin Lloegr.

Mae’r busnes yn cyflogi tua 70 o weithwyr, yn cefnogi tua 1200 o ddysgwyr ar hyn o bryd, a’r tu hwnt i’w brif gontractau gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau, mae ganddo nifer o gontractau masnachol gyda chyflogwyr lleol. Mae’r cwmni’n cefnogi dysgwyr i gyflawni rhaglenni prentisiaeth, yn ogystal â thystysgrifau a diplomâu FfCCh.

Learn More